top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 03/9/20: Cháy Rừng


Một đốm lửa nhỏ đã tạo thành những đám cháy lớn gây thiệt hại về mọi mặt tại miền Bắc California hiện nay. Lời nói của chúng ta mỗi ngày cũng có thể gây những thiệt hại tương tự nếu không biết giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình. Xin Chúa giúp chúng ta dùng lời nói của mình để xây dựng, để đem lại tươi mát cho người chung quanh trong đời sống mỗi ngày.

Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến (Thư Ê-phê-sô 4:29)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Cháy Rừng.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 29).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page