top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 25/6/2020 - Tình Phụ Tử

Updated: Aug 22, 2020


Trong mối quan hệ cha con hay nói đến chữ hiếu trong đời sống hàng ngày thì vâng lời hay vâng phục là điều đứng hàng đầu. Hiếu thảo là nói đến vâng lời. Một người con có hiếu là người con biết vâng lời và người con không thể vâng lời nếu không biết cha mình muốn gì. (MS Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tình Phụ Tử.

Minh Nguyên: Một Bức Tâm Thư.

hoặc Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page