top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nhớ Trước Quên Sau


Có thể nói năm 2020 là năm có nhiều biến động nhất trong đời sống từ trước đến nay với đại dịch Covid-19, với những xáo trộn chính trị, với thiên tai và với khó khăn của nhiều cá nhân và gia đình. Có lẽ chúng ta không còn muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong năm để chuẩn bị bước vào năm 2021 với nhiều hy vọng. Hy vọng đại dịch sẽ chấm dứt. Hy vọng đời sống sẽ trở lại bình thường. Nhưng rồi hy vọng đó sẽ đến với chúng ta hay không? (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhớ Trước Quên Sau.

Minh Nguyên: Hành Trang Cho Năm Mới.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page