top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nhìn Những Mùa Thu Đi


Bạn thân mến, chúng ta đã bước vào Mùa Thu, mùa của nhiều thay đổi. Vạn vật thay đổi, đất trời thay đổi, nhưng hãy nhớ Thiên Chúa không bao giờ thay đổi, tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không bao giờ thay đổi và đức thành tín của Chúa cũng vậy, lúc nào Ngài cũng mong chờ chúng ta quay trở lại với Ngài.

Nếu có một điều gì cần thay đổi trong lúc nầy đó chính là tâm hồn của chúng ta, tấm lòng của chúng ta, hướng đi của đời sống chúng ta. Thiên Chúa đã tạo thay đổi để nhắc chúng ta về những thay đổi cần thiết trong đời sống. Bạn có chịu thay đổi để đáp ứng lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa không? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nhìn Những Mùa Thu Đi

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 38)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page