top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nghỉ Hè


Quý vị định đi đâu và làm gì trong Mùa Hè năm nay và quý vị nghĩ rằng mình sẽ tìm được những ngày thật sự an nghỉ không? Tôi mời quý vị hãy đến tìm an nghỉ nơi Chúa vì Ngài đang kêu gọi quý vị:

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các con được an nghỉ!” (Phúc Âm Ma-thi-ơ 11:28)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nghỉ Hè

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 30)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page