• HTTL Sacramento

Người Nữ Phước Hạnh - II Các Vua 4:8-37

Updated: Jun 6Câu gốc: Châm Ngôn 31:10


Một người vợ tài đức ai tìm đâu ra được?

Giá trị nàng trỗi hơn các bửu ngọc trân châu.#2Kings #Sermon

10 views
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church