top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Người Gieo Giống (P. 2)


Trong dụ ngôn “Người Gieo Giống” Chúa Giê-xu đã dạy, chúng ta thấy có bốn loại đất tượng trưng cho bốn phản ứng, bốn thái độ, bốn cách đáp ứng của con người với Phúc Âm của Thiên Chúa. Loạt đất thứ nhất là con đường đất chai, hạt giống rơi xuống đó chỉ làm mồi cho chim chóc. Con đường đất đó tượng trưng cho những tấm lòng chai đá hay những tấm lòng vì thành kiến, vì sợ hay vì kiêu hãnh đã khước từ Lời Chúa. Ước mong không ai trong chúng ta đã bỏ ngoài tai những lời dạy của Chúa. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Gieo Giống (P.2)

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 37)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page