top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Người Gieo Giống (P.1)

Updated: Aug 29, 2022


Dụ ngôn của Chúa Giê-xu nói về bốn thứ đất, tượng trưng cho bốn thái độ hay bốn phản ứng của con người khi nghe Lời của Chúa vì Chúa Giê-xu ví sánh hột giống với đạo của Chúa hay Lời Chúa. Lời của Chúa là lời có sự sống giống như hạt giống nhưng dù là hạt giống có sự sống, sự sống đó chỉ có thể sinh sôi nẩy nở trong những điều kiện thuận lợi mà thôi. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Người Gieo Giống (P.1)

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 36)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page