top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Người Chồng Cơ Đốc


Kinh Thánh - Câu Gốc: I Phierơ 3:7

Hỡi người làm chồng, hãy tỏ điều khôn-ngoan ra trong sự ăn-ở với vợ mình, như là với giống yếu-đuối hơn; vì họ sẽ cùng anh em hưởng phước sự sống, nên phải kính-nể họ, hầu cho không điều gì làm rối-loạn sự cầu-nguyện của anh em.8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page