top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ngày hiền mẫu


Ngày Chúa Nhật thứ nhì của tháng Năm là Ngày Hiền Mẫu, Mother’s Day. Đây là ngày được dành ra để ghi ơn các bà mẹ. Ngày lễ nào cũng vậy, đến rồi sẽ đi, nhưng tình thương và sức mạnh của tình thương không bao giờ phai tàn. Tình thương đó đến từ Thiên Chúa là nguồn yêu thương. Tình thương đã thể hiện qua cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu. Cái chết đem chúng ta trở lại với Thiên Chúa. Trong Mùa yêu thương của Ngày Hiền Mẫu, chúng ta cần quay lại với tình tương của Thiên Chúa và sống theo mẫu mực yêu thương của Ngài để chúng ta có trên thuận dưới hòa, gia đình đầm ấm yêu thương trong tình thương của Chúa và của nhau. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ngày hiền mẫu

Minh Nguyên: Nhớ đến Mẹ trong ngày hiền mẫu

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page