top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ngày Hiền Mẫu


Trong Ngày Hiền Mẫu, chúng ta chúc cho những người vợ, những người mẹ những lời chúc tốt đẹp để làm trọn thiên chức. Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn trong một thái độ chân thành và những việc làm thiết thực. Một bó hoa, một hộp kẹo, một món nữ trang, một món đồ dùng, một bữa ăn tất cả đều tốt, nhưng trên tất cả những điều đó phải là tình thương chân thành và cách cư xử yêu thương, nâng đỡ liên tục qua lời nói và hành động để không phải chỉ người vợ, người mẹ nhưng tất cả chồng con và mọi người trong gia đình cùng nhau xây dựng một gia đình tốt đẹp giữa một xã hội nhiều đổ vỡ. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ngày Hiền Mẫu

Minh Nguyên: Tháng Năm Nhớ Mẹ

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page