top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ngày Hiền Mẫu


Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để nhắc nhở những người trong gia đình, đặc biệt là những người con, những người chồng, những người cha hãy bày tỏ lòng biết ơn với mẹ, với vợ của mình cách cụ thể. Người vợ, người mẹ làm nhiều việc nhưng âm thầm và thường bị lãng quên. Ngày Hiền Mẫu đã được đặt ra để nhắc nhở mọi người ghi nhận những công ơn đó. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ngày Hiền Mẫu

Minh Nguyên: Nhớ Đến Mẹ Trong Ngày Hiền Mẫu

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page