top of page

Phát Thanh Tin Lành 30/7/2020 - Khẩu Trang Và Khoảng Cách

Updated: Aug 17, 2020


Cùng với việc mang khẩu trang là việc giữ khoảng cách. Giữ khoảng cách là để tránh xa việc virus có thể lây lan. Tội lỗi trong đời sống cũng giống như vậy. Muốn tránh tội lỗi mà chúng ta cứ đến gần những chỗ tội lỗi, không giữ khoảng cách, không tránh xa thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm tội. Biết mình có máu cờ bạc mà cứ la cà đến những chỗ có sòng bài, biết mình dễ say sưa nhưng cứ đi đến quán rượu hay những chỗ bán rượu, chắc chắn sẽ mắc tội dễ dàng. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Khẩu Trang và Khoảng Cách

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 25)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page