top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 23/7/2020 - Những Con Chồn Nhỏ

Updated: Aug 22, 2020


Chúng ta hay coi thường những điều nhỏ và nói rằng không sao đâu nhưng không biết rằng những điều nhỏ đó tích tụ lâu ngày sẽ tạo những ảnh hưởng thật lớn. Chúng ta nói, “Nước chảy, đá mòn.” Và những hang động thật đẹp là kết quả lâu ngày của những giọt nước nhỏ từng giọt một. Có những tật hư, thói xấu nhỏ trong đời sống nếu không từ bỏ, lâu ngày nó nó sẽ trở thành những dây xiềng, dây xích trói buộc chúng ta. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Những Con Chồn Nhỏ.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 24).

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page