top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 16/7/2020 - Thời Điểm

Updated: Aug 22, 2020


Hai điều chúng ta cần để ý là “tốt đẹp” và “thời điểm”. Tốt đẹp và thời điểm đi chung với nhau. Có những việc làm tốt nhưng không đúng thời điểm sẽ không còn tốt nữa. Có những điều chúng ta thấy như không tốt, nhưng đến đúng lúc, nhìn lại, chúng ta lại thấy đó là điều tốt. Lịch sử nhân loại ghi lại không biết bao nhiêu trường hợp vì không đúng thời điểm mà người ta đã thất bại hay đi đến những quyết định sai lầm. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Thời Điểm

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 23)

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page