top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 13/8/20 - Trực Tuyến

Updated: Aug 17, 2020


Tương giao là một trong những nhu cầu lớn nhất của con người. Chúng ta không thể sống thiếu tương giao. Nhưng cũng chính trong những mối tương giao mà có tranh chấp, xung đột, hận thù. Vì vậy, chỉ có tương giao không đủ, chúng ta cần có những mối tương giao tốt đẹp, hài hòa. Ba mối tương giao của con người chúng ta là tương giao với Chúa, tương giao với chính mình và tương giao với nhau. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Trực tuyến.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 27)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page