top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 9/7/2020 - Tin Tưởng & Hy Vọng

Updated: Aug 22, 2020


Sáu tháng đã trôi qua kể từ ngày có dịch bệnh COVID-19. Hơn 10 triệu người mắc bệnh và hơn nửa triệu người đã tử vong trên toàn thế giới. Khi nào thì dịch bệnh nầy mới giảm và chấm dứt? Ai trong chúng ta cũng trông mong và đặt câu hỏi. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tin Tưởng & Hy Vọng.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 22).

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page