top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 06/8/20 - Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống

Updated: Aug 17, 2020


Mọi người, ai cũng lo lắng trong dịch bệnh hiện tại. Nhưng chúng ta có thể sống bình an không lo lắng, chúng ta có thể “quẳng gánh lo đi và vui sống” khi chúng ta trao lo lắng đó cho Chúa. Lời Chúa dạy: “Hãy trao mọi lo lắng của mình cho Đức Chúa Trời vì Ngài hằng chăm sóc anh em (Thư I Phi-e-rơ 5:6)” (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống.

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 26).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page