top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 2/7/2020 - Tăng Hay Giảm

Updated: Aug 22, 2020


Trong mùa đại dịch nầy có hai con số chúng ta muốn thấy tăng giảm nhưng thường không tăng giảm theo điều chúng ta mong muốn nhưng tăng giảm ngược lại. Đó là con số người mắc bệnh và con số thị trường chứng khoán. Chúng ta mong con số người mắc bệnh Covid-19 giảm xuống thì con số đó lại tăng. Còn chỉ số thị trường chứng khoán Dow Jones chúng ta muốn thấy tăng thì lại thường giảm xuống. Có trường hợp nào con số gia tăng hay suy giảm thích hợp cho chúng ta không? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Tăng Hay Giảm

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 21)

hoặc Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page