top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Nơi Nghỉ Hè Lý Tưởng


Trong giờ Phúc Âm hôm nay, tôi muốn mời Bạn cùng với tôi tạm dừng chân trên con đường đời mệt mỏi nầy và cùng nhau bước vào một vùng an nghỉ. Tôi tin chắc rằng tại vùng đất an nghỉ nầy Bạn sẽ thật sự tìm thấy an ủi và thỏa mãn cho tâm hồn, miễn là Bạn chịu nghe những lời khuyên dạy của Đấng hứa ban cho Bạn sự an nghỉ đó. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Nơi Nghỉ Hè Lý Tưởng

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 33)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page