• HTTL Sacramento

Năng Lực Của Đồng Vắng

Updated: Jun 6Câu gốc: Giê-rê-mi 2:2


Ta còn nhớ tâm tình hiến dâng của ngươi khi còn thanh xuân,

Như tình yêu nồng nàn của người vợ mới cưới,

Thể nào ngươi đã theo Ta trong đồng hoang,

Trong một miền đất không trồng trọt.#Luke #Sermon

24 views
 

©2020 by Hội Thánh Tin Lành Sacramento. Vietnamese Christian Church