top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Muối & Ánh Sáng


Chúng ta không thể phủ nhận tính cách tối tăm và băng hoại của thế giới chúng ta đang sống. Chúng ta làm gì trước hoàn cảnh nầy? Chúng ta không thể ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Thật sự, chính chúng ta không thể tự mình thắp lên một ngọn nến. Nhưng điều chúng ta có thể làm là đến với Chúa Giê-xu, để cho Ngài đụng đến đời sống chúng ta, thắp sáng cuộc đời chúng ta để chúng ta trở thành muối của đất, ánh sáng cho trần gian. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Muối & Ánh Sáng

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 33)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page