top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Memorial Day


Ngày lễ mệnh danh là lễ chiến sĩ trận vong, để ghi nhớ những chiến sĩ đã bỏ mình trong các cuộc chiến nhưng mấy ai còn nhớ đây là ngày chúng ta kỷ niệm sự hy sinh của các chiến sĩ đó? Tương tự như vậy, bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy hình ảnh thập tự giá nhưng nhớ đó là Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho mình? Chúa Giê-xu đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta rồi, chúng ta sẽ làm gì để đáp ứng lại tình yêu cao vời Chúa dành cho chúng ta? Chúng ta có thể nghỉ ngơi, giải trí trong ngày Memorial nhưng không thể làm ngơ hay hững hờ trước sự hy sinh cao cả của Chúa vì chúng ta. Hãy ngước nhìn lên thập tự và đến với Chúa Giê-xu hôm nay để kinh nghiệm ơn tha thứ Chúa đang dành cho mỗi chúng ta. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Memorial Day

Minh Nguyên: Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu (Bài 12)

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page