top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Memorial Day


Memorial Day, nhưng bao nhiêu người nhớ đây là lễ kỷ niệm Chiến Sĩ Trận Vong? Tương tự như vậy, bao nhiêu lần chúng ta nhìn thấy hình ảnh thập tự giá nhưng nhớ đó là Chúa Giê-xu đã chịu chết thế cho mình? Thiên Chúa đã dùng nhiều hình ảnh để nhắc chúng ta về tình yêu bao la của Ngài. Từ chiếc cầu vồng trên bầu trời sau cơn mưa, đến hình ảnh của cây thập giá. Thập giá không phải là một thứ trang trí của tôn giáo nhưng là nhắc nhở của Thiên Chúa cho loài người tội lỗi nhớ rằng nếu Chúa Giê-xu không đổ máu vô tội của Ngài trên cây thập tự, vấn đề tội lỗi của con người sẽ không bao giờ được giải quyết. Chúa Giê-xu đã chịu chết chuộc tội cho chúng ta rồi, chúng ta sẽ làm gì để đáp ứng lại tình yêu cao vời Chúa dành cho chúng ta? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Memorial Day

Minh Nguyên: Sống Yêu Thương: Trò Chuyện Với Nhau (Bài 2)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page