top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Một Tâm Trí Vững Vàng - Một Trái Tim Dịu Dàng


Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 16:13-14


13 Anh em hãy tỉnh-thức, hãy vững-vàng trong đức-tin, hãy dốc chí trượng-phu và mạnh-mẽ.

14 Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu-thương mà làm.


74 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page