top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Mối Mọt

Updated: Aug 22, 2022


Mối là một sinh vật nhỏ nhưng có sức phá hại rất lớn. Một nguy hiểm khác nữa là sự phá hại của mối âm thầm, khó biết. Nhiều công trình hay vật dụng nhìn bên ngoài vẫn tốt đẹp nhưng bên trong đã bị mối ăn hoàn toàn, chỉ cần đụng nhẹ là sụp đổ.

Điều nầy cũng thật đúng trên lãnh vực tinh thần và đạo đức. Một xã hội nhìn bên ngoài thấy vẫn như tốt đẹp nhưng bên trong đã bị phá hủy hoàn toàn và không biết lúc nào sẽ sụp đổ. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mối Mọt

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 35)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page