top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Mất Xe


Gieo một tư tưởng, gặt một hành động, gieo một hành động, gặt một thói quen, gieo một thói quen, gặt một tâm tính, gieo một tâm tính, gặt một số phận!

Thật đúng như vậy, từ một tư tưởng bên trong đưa đến số phận đời đời. Vì vậy, chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng phải thay đổi từ bên trong. Nhưng làm thế nào để thay đổi từ bên trong?

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:


Mục sư Nguyễn Thỉ: Mất Xe

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 34)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page