top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mưa Thuận Gió Hòa


Bốn chữ đơn giản đã trở thành sáo ngữ nhưng đúng vô cùng. Đó là mưa thuận gió hòa. Đúng như vậy, mưa không thuận, gió không hòa là con người điêu đứng. Tuần nầy có mưa và thời tiết sẽ còn thay đổi thất thường cho đến ngày mà nhân loại và địa cầu được giải thoát toàn diện. Ngày ấy cũng không xa khi chúng ta tin tưởng và đặt hy vọng nơi Thiên Chúa toàn năng cũng là Thiên Chúa yêu thương, Đấng ban cho chúng ta ơn cứu rỗi và giải thoát khi chúng ta công nhận mình là tội nhân và đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa Giê-xu, Đấng yêu thương chúng ta, đã giáng trần chịu chết thay cho chúng ta. Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mưa Thuận Gió Hòa

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 18).

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page