top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Xuân Trong Mùa Hạ


Quý vị đang nghe câu chuyện Phúc Âm và trong câu chuyện nầy, chúng tôi muốn nói đến vấn đề nội tâm đó. Ðây là vấn đề niềm tin, hướng đi của đời sống. Khi chọn một niềm tin, một hướng đi cho đời sống, đời sống của chúng ta sẽ được hướng dẫn theo niềm tin đó. Ðiều khiến cho chúng ta vui sống, hăng hái sống không phải là những gì ta có hay ta sở hữu nhưng là mục đích của đời sống? Chúng ta sống ở đời nầy cho ai? Sống để làm gì? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Xuân Trong Mùa Hạ

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 27)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page