top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Xuân Bất Tận


“Xuân chưa tới nghĩa là xuân đang qua” nhưng Mùa Xuân trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ là Mùa Xuân còn mãi trong tâm hồn. Quý vị có muốn hưởng mùa Xuân bất tận đó không? Mời quý vị liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ về mùa Xuân tươi đẹp, không bao giờ chấm dứt mà Thiên Chúa hứa ban cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Xuân Bất Tận

Minh Nguyên: Năm Mới, Nếp Sống Mới

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page