top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Xuân


Chúng ta đang chờ đón Mùa Xuân và nói đến Mùa Xuân là nói đến ánh nắng của mặt trời Mùa Xuân. Kinh Thánh gọi đó là ánh sáng. Ánh sáng đó đã đến trần gian nầy hơn 2,000 năm trước qua sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Đó là ánh sáng soi sáng tâm linh chúng ta, dẫn chúng ta đi trong con đường sống. Điều kiện là chúng ta phải bước đi trong ánh sáng đó. Chúa Giê-xu phán:

“Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Phúc Âm Giăng 8:12)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Xuân

Minh Nguyên: Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu (Bài 2)

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page