top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Thu & Thay Đổi


Tại Mỹ đây, người ta thường hay dọn dẹp mỗi khi thay đổi mùa, đặc biệt là vào Mùa Xuân và Mùa Thu mà người ta gọi là Spring Clean Up và Fall Clean Up. Trên một phương diện, đời sống của chúng ta cũng cần một clean up tương tự. Hôm nay, nhân dịp đổi mùa, tôi mời Bạn suy nghĩ đến cái thay đổi trong tâm hồn. Ðây là thay đổi cần thiết vì nếu không được thay đổi, không được tái tạo, chúng ta sẽ mãi sống trong vòng lẩn quẩn, cố gắng thay đổi chỗ nầy, chỗ nọ để rồi rốt cuộc không được gì cả. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Thu & Thay Đổi

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 9)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page