top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Tạ Ơn


Chúa Nhật đầu tháng Mười Một, chúng ta vặn đồng hồ lui lại một giờ để trở về với giờ cũ Mỗi năm đến Tháng Mười Một, chúng ta lại mừng Ngày Tạ Ơn nhưng chúng ta có biết mình Tạ Ơn ai không? Sâu kín trong tâm hồn chúng ta biết có một Đức Chúa Trời toàn năng, yêu thương đã tạo dựng chúng ta, ban ơn cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Biết như vậy nhưng chúng ta có nhận Ngài là Cha và tôn Chúa làm Chủ của đời sống mình không? Ăn năn tội, quay trở lại với Thiên Chúa và tôn thờ Ngài là cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất và đầy đủ nhất của chúng ta. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Tạ Ơn

Minh Nguyên: Cảm Nghĩ Mùa Tạ Ơn

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page