top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Tạ Ơn


Mỗi năm đến Tháng Mười Một, chúng ta lại mừng Ngày Tạ Ơn nhưng chúng ta có biết mình Tạ Ơn ai không? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Tạ Ơn.

Minh Nguyên: Nguồn Gốc Lễ Tạ Ơn.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page