top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Chay


Khoảng thời gian 40 ngày kể từ ngày thứ Tư Lễ Tro cho đến Chúa Nhật Phục Sinh được gọi là Mùa Chay. Đây là khoảng thời gian chúng ta đặc biệt hướng về Chúa Cứu Thế và suy niệm về những nỗi thương khó Ngài đã gánh chịu vì nhân loại. Nếu để ý quý vị sẽ thấy rằng những người tin Chúa nhấn mạnh và nhắc đến cái chết của Chúa Giê-xu rất nhiều. Tại sao vậy? Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Chay

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 17)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page