top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Mùa Đông


Quý vị đang sống trong mùa nào của đời sống? Mùa Xuân vui tươi hay Mùa Đông lạnh giá? Tất cả đều tùy thuộc nơi niềm tin của chúng ta. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã hóa thân làm người, chịu chết chuộc tội cho chúng ta sẽ giải thoát chúng ta khỏi gông cùm của tội lỗi, ban cho chúng ta một đời sống mới, một đời sống sung mãn, một đời sống có ý nghĩa để rồi lúc nào chúng ta cũng sẽ sống trong Mùa Xuân tươi vui giữa giá băng của Mùa Đông lạnh lẽo. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Mùa Đông

Minh Nguyên: Tiêu Chuẩn Cho Một Hôn Nhân Bền Lâu (MĐHN43)

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page