top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Món Quà Giáng Sinh


Món quà nào cũng vậy, có người cho quà và cũng có người nhận quà. Người cho quà giáng sinh là Thiên Chúa và người nhận quà là chúng ta, là toàn thể nhân loại vì Kinh Thánh dạy: “Thiên Chúa yêu thương nhân loại.” Chúng ta làm gì để nhận món quà nầy? Kinh Thánh dùng một chữ cho thấy chúng ta phải làm gì để tiếp nhận món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chữ đó là chữ tin: “Người nào tin nhận sẽ không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh hằng.”

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Món Quà Giáng Sinh

Minh Nguyên: Quà Tặng Từ Tấm Lòng.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page