top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lui lại một giờ


Trên đường đời chúng ta đang đi có một chọn lựa quan trọng sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta. Đó là quyết định đi con đường hẹp của Chúa hay con đường rộng của đời. Đường hẹp của Chúa dẫn đến sự sống, đường rộng của đời đưa ta vào cõi hư vong. Chúng ta chọn con đường nào? Thời gian sẽ tiếp tục trôi và sẽ đến một lúc ta sẽ không còn cơ hội để quyết định được nữa. Lời Chúa đến với chúng ta để chúng ta suy nghĩ và quyết định. Bạn quyết định như thế nào? (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lui lại một giờ

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 11)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page