top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Luật Vàng


Huy chương Thế Vận Hội có ba loại: vàng, bạc, đồng còn sống ở đời nầy thì có ba thứ luật, đó là luật sắt, luật bạc và luật vàng. Luật sắt là luật của những người nói rằng: “Cái gì của anh là của tôi!” Đây là “luật rừng,” luật của những người trộm cắp, luật của những người sống trên đau khổ của người khác. Luật bạc khá hơn luật sắt, nói rằng: “Cái gì của anh là của anh, cái gì của tôi là của tôi!” Theo luật bạc, người ta không làm gì cho bớt đi đau khổ nên đau khổ sẽ nhiều thêm. Vì vậy, chúng ta cần sống với luật vàng là luật vàng nói rằng: “Cái gì của tôi là của anh!” Đây là luật của tình yêu, của lòng vị tha, của những người sống vượt lên trên những tầm thường của đời sống. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Luật Vàng

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 10)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page