top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lo Gì?


Những ngày đầu năm đã qua, chúng ta trở lại với đời sống bình thường, với nhiều bận rộn và lo nghĩ. Dĩ nhiên sống là phải bận rộn, lo nghĩ và không thiếu những lo âu, phiền muộn khác, nhưng chẳng lẽ đời sống cứ tiếp nối như vậy, hết năm nầy sang năm khác, hết tháng nọ đến tháng kia như vậy sao? Nếu đời sống chỉ quanh quẩn như vậy thì cuộc đời thật đáng chán. Phải có một cái gì cao hơn, quý hơn là những bận rộn, lo nghĩ bình thường. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lo Gì?

Minh Nguyên: Quá Khứ, Hiện Tại & Tương Lai

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page