top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lời cầu nguyện đầu năm


Ðứng trước một năm mới, ai trong chúng ta cũng có những ước vọng. Ước vọng được thành hay không là việc khác nhưng ước ao hay hy vọng thì ai cũng có. Song song với ước vọng, chúng ta cũng có những quyết tâm. Quyết tâm là những điều chúng ta cố gắng làm để ước vọng chúng ta được thành. Giữa quyết tâm và ước vọng có một điều khác nữa, đó là nguyện cầu hay cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là một hành động yếu hèn nhưng là thể hiện một ý thức. Ý thức đó là ta có những ước vọng muốn đạt đến, cũng có những quyết tâm nữa. Nhưng dù quyết tâm đến đâu, vẫn có những giới hạn ta không thể vượt qua, vì vậy ta cần đến một sức mạnh cao hơn, lớn hơn những gì ta đang có. (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lời cầu nguyện đầu năm

Minh Nguyên: Quyết định đầu năm

Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

댓글


bottom of page