top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lễ Độc Lập


Câu hỏi quan trọng nhất của đời người là: “Tôi sống để làm gì? Mục đích của đời sống là gì?” Có người đã nói, con người chúng ta thật ra không thể trả lời câu hỏi nầy, vì chính chúng ta không chọn sinh ra ở đời nầy. Chính chúng ta không chọn sự ra đời của mình, làm sao chúng ta biết mục đích đời mình là gì? Nếu chúng ta quyết định làm một điều gì đó thì chúng ta biết được mục đích của mình, đằng này chúng ta không quyết định sự ra đời, làm sao chúng ta biết được mục đích của đời sống? Mục đích của đời sống vì vậy nằm trong tay của Ðấng Tạo Hóa, Ðấng ban cho chúng ta sự sống và đời sống. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lễ Độc Lập

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 32)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page