top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lý Do Tạ Ơn


Mỗi năm đến Tháng Mười Một, chúng ta lại mừng Ngày Tạ Ơn nhưng chúng ta có biết mình Tạ Ơn ai không? Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa chẳng những vì Ngài đã đưa chúng ta đến một đất nước tự do, sung sướng, chúng ta được hưởng mọi điều tốt lành về vật chất cũng như tinh thần. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa trên phương diện tâm linh, trên phương diện đức tin. Sâu kín trong tâm hồn chúng ta biết có một Đức Chúa Trời toàn năng, yêu thương đã tạo dựng chúng ta, ban ơn cho chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Biết như vậy nhưng chúng ta có nhận Ngài là Cha và tôn Chúa làm Chủ của đời sống mình không? (MS Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lý Do Tạ Ơn

Minh Nguyên: Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page