top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Lòng Tham


Giới Răn Thứ Mười nói đến vấn đề tham lam. Ðây không phải là tội cụ thể, rõ ràng, người chung quanh có thể nhìn thấy, nhưng là tội trong tư tưởng, không ai thấy. Luật pháp của xã hội loài người không kết án người có lòng tham nhưng đối với Ðức Chúa Trời tham lam là điều nghiêm trọng chúng ta phải tránh. Khi trong lòng tham muốn, con người sẽ dùng những phương cách gian dối và tàn ác để đoạt lấy điều mình tham muốn. Những tội giết người, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối đều bắt nguồn từ lòng tham và là kết quả của lòng tham. Ðức Chúa Trời biết tham lam sẽ dẫn đến những việc làm tội lỗi, vì thế Chúa dạy: “Ngươi chớ tham lam.” (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Lòng Tham

Minh Nguyên: Nan Đề Trong Hôn Nhân (Bài 2)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page