top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Làm Việc Tốt Cho Chúa


Tiếp tục những câu chuyện Phúc Âm trong Mùa Chay, hôm nay kính mời quý vị nghe câu chuyện sau đây. Ðó là câu chuyện một người xức dầu cho Chúa Giê-xu trước lúc Chúa chịu chết được ghi trong Phúc Âm Mác. Câu chuyện nầy xảy ra hai ngày trước lễ Vượt Qua là lễ kỷ niệm ngày người Do-thái được giải phóng khỏi Ai-cập và hình ảnh con chiên bị giết trong ngày lễ nầy là biểu tượng cho cái chết của Chúa Giê-xu vì tội của nhân loại. Trong khung thời gian đó, giới lãnh đạo Do-thái giáo “tìm mưu đặng bắt Ðức Chúa Giê-xu và giết đi.” Giới lãnh đạo Do-thái giáo muốn giết Chúa vì Chúa Giê-xu đã vạch trần tội lỗi của họ và họ sợ uy thế cũng như quyền lợi của họ sẽ bị mất. Ganh tị, tham lam, kiêu ngạo vì vậy là nguyên nhân đưa đến chỗ giết người. Chúng ta lên án những kẻ sát nhân nhưng cũng cần nhớ rằng mầm mống của tội lỗi phát xuất từ những ganh tị, tham lam và kiêu ngạo trong con người. Nếu không được kiểm soát, những ganh tị hay tham muốn nho nhỏ đó sẽ đưa đến những trọng tội. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Làm Việc Tốt Cho Chúa

Minh Nguyên: Tình Yêu Thiên Chúa

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page