top of page
  • Writer's pictureĐài Nguồn Sống

Phát Thanh Tin Lành 18/6/2020 - Làm Điều Công Chính

Updated: Aug 22, 2020


Trên tường của Phòng Đọc Sách chính của Thư Viện Quốc Hội Hoa-kỳ, thư viện lớn nhất thế giới là câu Kinh Thánh sau đây: "Hỡi người! Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện. Điều mà Chúa Hằng Hữu đòi hỏi ngươi chẳng phải là làm điều công chính, yêu sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời người sao?" (Tiên tri Mi-chê 6:8)

Đây là lời Thiên Chúa kêu gọi mỗi cá nhân, chẳng những kêu gọi nhưng cũng đòi hỏi mỗi người sống theo tiêu chuẩn nầy. (Mục sư Nguyễn Thỉ)

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:


Mục sư Nguyễn Thỉ: Làm Điều Công Chính

Minh Nguyên: Dạy Con (Bài 20).


Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page