top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Không Thể Tự Cứu


Phúc Âm là chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Tất cả những cố gắng của con người nhằm cứu rỗi hay giải thoát con người đều không đem lại kết quả vì một lý do dễ hiểu đó là vì là con người tội lỗi như nhau, chúng ta không thể cứu nhau được. Chúng ta đều là phạm nhân cùng bị giam trong tù, không ai có thể phóng thích ai cả. Chúng ta đều là tội nhân đối với Thiên Chúa nên chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ân xá và cứu chúng ta. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Không Thể Tự Cứu.

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 27)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page