top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Kẻ Trộm


Dùng hình ảnh người ăn trộm để nói về ngày Chúa trở lại không phải là một hình ảnh nhẹ nhàng cho chúng ta chấp nhận. Tuy nhiên, đó chính là điểm nhấn mạnh của Chúa. Chúa muốn chúng ta thấy tính cách nghiêm trọng của vấn đề, Chúa muốn chúng ta thấy cái mất mát kinh khủng nếu chúng ta không thức tỉnh. Một người không canh phòng nhà cửa sẽ bị mất của cải, tài sản là những thứ chúng ta có thể mua lại được nhưng nếu linh hồn của chúng ta không thức tỉnh, cái mất mát sẽ không bao giờ lấy lại được. (MS Nguyễn Thỉ).

Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Kẻ Trộm

Minh Nguyên: Mục Đích Hôn Nhân (Bài 15)

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page