top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Kênh Đào Suez


Người ta nói nhiều đến thiệt hại to lớn vì vụ chiếc tàu chở hàng làm kênh đào Suez tắc nghẽn trong năm ngày. Thiệt hại tắc nghẽn trong mối quan hệ Trời người, giữa chúng ta với Thiên Chúa còn to lớn hơn nhiều. Đó là một đời sống không có ý nghĩa và cả cuộc đời hư vong ở chốn trầm luân. Thủy triều đã giúp cho chiếc tàu thoát ra, không còn làm nghẽn kênh đào Suez thể nào thì sức mạnh tái tạo của Thiên Chúa cũng sẽ giúp chúng ta thay đổi và giúp cho mối tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa được tái lập như vậy. (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Kênh Đào Suez

Minh Nguyên: Equality Act

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page