top of page
  • Writer's pictureHTTL Sacramento

Ingenuity


Tuần vừa qua ghi một dấu mốc quan trọng trong tiến bộ của con người đó là việc chiếc trực thăng tí hon mang tên Ingenuity đã có thể cất cánh và đáp xuống trên mặt sao Hỏa ba lần! Sao Hỏa hay Hỏa Tinh, tức là sao Mars, nằm cách trái đất 184 triệu dặm và con người đã có thể phóng lên đó chiếc xe thám hiểm mang tên Perseverance mang theo chiếc trực thăng tí hon Ingenuity. Chúng ta hãnh diện được sống trong những ngày mà văn minh nhân loại đạt đến cao điểm nhưng cũng thật buồn vì phải sống trong những ngày đạo đức suy đồi không lường. Chúng ta làm gì trong hoàn cảnh nầy? (Mục sư Nguyễn Thỉ)


Xin mời quý vị nghe Chương Trình Phát Thanh tuần nầy:

Mục sư Nguyễn Thỉ: Ingenuity

Minh Nguyên: Chịu đựng tất cả.

ở Đài Tiếng Nước Tôi 1690AM vào mỗi thứ Năm từ 1:30 đến 2 giờ trưa.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page